Vårt fokus ligger på koordinering av fagdisipliner for å ivareta de riktige premissene i forprosjektet (basert på Bygg 21 sin fasenorm), som videre integreres i prosjektets kravspesifikasjoner. Vi kan også utarbeide Steg 2 og Steg 3 i henhold til fasenormen.

BREEAM-NOR v6.0 med nye endringer

BREEAM-NOR versjon 6.0 har kommet! Våre eksperter har satt seg inn i de nye endringene som er kommet, og de står klare til å veilede prosjekter som skal ta det neste steget mot en mer bærekraftig satsning.  For eiendomsaktører er det viktig å merke seg at BREEAM-NOR v6.0 stiller tydelige krav helt fra skisse- / konseptfasen av et prosjekt. Derfor er det viktig å få inn en BREEAM-NOR AP i denne fasen som kan bistå med å tydeliggjøre hva som må gjøres for at prosjektet skal oppnå ønsket BREEAM sertifiseringsnivå.   

itech tilbyr skreddersydd tjeneste for eiendomsaktører

I itech har vi implementert tydelige rutiner for BREEAM AP i vårt kvalitetssystem, og benytter dette aktivt i oppfølging av prosjektene vi er engasjert i.  Vi har utviklet en skreddersydd tjeneste for eiendomsaktører som vurderer eller ønsker et BREEAM-NOR sertifisert prosjekt. Et viktig suksesskriterium for å oppnå bærekraftige bygg er å gjøre de riktige tiltakene til rett tid. Da er det svært nyttig å ta inn en dedikert AP for tidligfase av slike prosjekter som kan gjennomføre et forprosjekt. Våre BREEAM-NOR AP-er har gjennomført flere forprosjekter med stor suksess. I denne fasen ligger vårt fokus på koordinering av fagdisipliner for å ivareta de riktige premissene i forprosjektet, som videre integreres i prosjektets kravspesifikasjoner. Vi kan også utarbeide en egen prosjekttilpasset BREEAM-kravspesifikasjon.  

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hva Itech kan bistå med i ditt prosjekt.