Vår tjeneste «energikartlegging» er det perfekte stedet å starte når man skal energioppgradere en bolig eller et yrkesbygg.

itech skreddersyr energibesparende tiltak for bygg

Våre rådgivere vil skreddersy energibesparende tiltak og finne den beste løsningen for akkurat ditt behov. itech sitter på en unik sammensetning av energirådgivere og tekniske rådgivere som sammen vet hvilke tiltak som funker både i teori og i praksis. Dette gir deg som kunde best mulig forutsetning for å redusere det faktiske energibehovet for ditt bygg. 

Vi bistår også i søkeprosesser for støtteordninger til energioppgradering

Vi hjelper deg gjennom søknadsprosesser for støtteordninger blant annet fra Enova, som har støtteordninger for energikartlegging, og gjennomføring av energibesparende tiltak for både boliger og næringsbygg. itech leverer all dokumentasjon som kreves i programkriterier for søknader til Enova, og vi sørger for at det hele blir en smidig prosess. 

Energikartlegging er noe man kan gjøre på alle typer bygg, og det er ikke nødvendigvis de dyreste tiltakene som er de mest energibesparende. Dersom man utfører energikartlegging, gjennomfører anbefalte tiltak og i tillegg får hjelp med teknisk drift- og energioptimalisering, vil man ha muligheten til å få et fullstendig optimalisert bygg som bare vil bruke en brøkdel av energien det bruker i dag.  

Her kan du få mer informasjon om itech sitt tilbud på teknisk drift- og energioptimalisering