Den nye skolen er på 10 300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer, med 690 elever fra 1.-10. trinn. Her ble det bygget i høyden for å beholde mest mulig av skolegården. Det har også blitt et grønt og spennende uteareal for elevene på taket av skolen med fantastisk utsikt over Oslo by. 

itech leveranser:

Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg Oslo kommune (SKOK)

Ved prosjektering og oppføring av nye skolebygg i Oslo må involverte aktører forholde seg til Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg Oslo Kommune (SKOK), en spesifikasjon som angir funksjoner, arealer, klima-og miljøkrav samt øvrige tekniske krav som bygget skal innfri.. 

Gjenbruk og grønt tak med solceller 

Det ble gjort flere bærekraftige grep da gamle Ruseløkka skole skulle bli ny: Blant annet er noen av de innvendige veggene på den nye skolebygningen murt opp med gjenbrukt tegl fra den gamle skolen, og granitt fra gammel innvendig trapp og grunnmur ble gjenbrukt i uteområdet.

I øverste etasje er det utgang til en felles takterrasse med drivhus, dyrkingsarealer, grønne vegger og grønt tak med solceller. Dette er et felt med 205 kvadratmeter integrerte solceller på fasaden mot sydvest. Solcelleanlegget på Ruseløkka skole produserer rundt 73.000 kilowattimer (kWh) per år, og dermed dekkes minimum 15 prosent av strømforbruket. Bygget tilfredsstiller også kravet for passivhus. Gjenbruk av granitt som i seg selv er et materiale med lavt karbonutslipp er supplert av kortreist granitt fra Norsk Røyken.