Youngstorget 3

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
STØ Entreprenør
Oppstart
2017
Størrelse (m2)
6000
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 Very Good, Energimerke A
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • Energirådgiver