Det helautomatiske plukklageret i Sande i Vestfold er på cirka 44 500 kvm og det har et fotavtrykk på 27 700 kvm. Lageret betjener cirka 300 av NorgesGruppens dagligvareforretninger. Her har miljø og energi vært sentralt under planlegging og bygging, med ambisjon om å være klimanøytral og bærekraftig. itech har levert flere tjenester i dette spennende prosjektet.
 

Våre leveranser 

Sertifiseringsgrad Outstanding BREEAM-NOR

Miljø- og bærekraftaspekter i prosjektet

Med toppkarakteren Outstanding BREEAM-NOR sier det seg selv at dette prosjektet har innfridd flere strenge krav innen miljø- og bærekraftaspektet.  Blant annet krav om avfallshåndtering i byggeperioden, gjenvinning av varmeproduksjonen i kjølelageret til resten av bygningsmassen, bærekraftige materialvalg – eksempelvis bruk av lavkarbonbetong – minimering av støv- og støybelastninger, samt behovsstyrt ventilasjon. Egenproduksjon av energi var også en viktig faktor for prosjektet. 

Solceller og energieffektivitet

I prosjekteringen var det fokus på energieffektiv drift og bruk av energieffektivt utstyr. 13 200 kvadratmeter av bygget er dekket med solcellepaneler og solcellepanelet forsyner bygget med 1,6 – 2 gigawatt timer per år. Dette utgjør cirka 20% av forbruket som kreves til drift av automasjonsanlegg og kjølemaskiner. Den resterende energien som trengs for å drifte bygget hentes fra ASKOs vindkraftanlegg i Rogaland og på Lista.