I vårt arbeid er bærekraftige løsninger og sirkulær økonomi sentrale fokusområder. Bærekraft er et av fem hovedområder i vår egen bedriftsstrategi for virksomheten og vi er også miljøfyrtårnsertifisert.  I vårt arbeid har vi med utgangspunkt i FNs 17 mål for bærekraft lagt spesielt vekt på fire av disse målene i bærekraftstrategien for selskapet.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Bilde av bærekraftsmål Alle ansatte på tvers av kjønn skal behandles på lik måte og ha like forutsetninger for å lykkes i sitt arbeid. Vi skal vise de rette holdningene og inkludere alle gjennom handling og respekt, både i egen organisasjon og i prosjektsammenheng.    

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

Bilde av bærekraftsmålVi skal motivere og inspirere, ved aktivt å rådføre kunder og prosjekter om grensesnittet mellom de økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige riktige tiltakene. Vi skal være best på bærekraftige tekniske løsninger.                     

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bilde av bærekraftsmålVi skal ha fokus på ressursutnyttelse, ombruk og resirkulering i mye større grad enn tidligere, og vi skal være pådrivere for nettopp dette! Det gjør vi ved å jobbe aktivt for kartlegging av prosjektenes mulighet for gjenbruk og ressursutnyttelse av spesielt tekniske systemer.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Bilde av bærekraftsmålVi skal oppfordre alle prosjekter til å vurdere mijøsertifiserings-systemer som eksempelvis BREEAM. Vårt ønske er å sette søkelys på klimaavtrykket til de ulike tekniske systemene.