itech er et rådgivende ingeniørfirma innen tekniske anlegg og bærekraft for byggherrer og totalentreprenører.

                           
Hos oss finner du:
  • Tekniske byggledere
  • Tekniske prosjektledere
  • Tekniske prosjekteringsledere
  • ITB-rådgivere
  • BREEAM AP
  • BREEAM Revisor
  • Klimagassrådgivere

Som en seriøs aktør i bransjen, er vi en medlemsorganisasjon i RIF (Rådgivende ingeniørers forening) og har flere RIF-godkjente rådgivere.

Fra skissestadiet til drift av ferdigstilte bygg
Vi tilbyr våre tjenester primært til byggherrer, eiendomsaktører og totalentreprenører, og tjenestetilbudet vårt strekker seg helt fra skissestadiet av byggeprosjektene til selve driften av ferdigstilte bygg. På den måten høster vi erfaringer fra driften som vi tar med oss i utviklingen av nye bygg.  Itech er et naturlig supplement til byggelederorganisasjoner for å ivareta den tekniske delen av byggledelsen. Selskapet består av medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og erfaring som samlet gir en bred og solid tverrfaglig kompetanse innenfor tekniske og bærekraftige løsninger for bygg. I dag består selskapet av mer enn 40 ansatte. Med kontor både i Asker, Sandefjord og Bergen kan vi tilby våre tjenester i store deler av landet.


Litt historikk

itech ble etablert av ingeniør Tormod Berg i Asker i 1991. I de første årene var utgangspunktet for tjenesteleveransen innregulering av tekniske installasjoner i bygg, i tillegg til teknisk rådgivning. Energi- og miljø ble allerede i 2009 et viktig fokusområde for oss, og de senere årene har bærekraft blitt et sentralt tjenestetilbud. Vi hadde 30 års jubileum i 2021, og det er spennende å se at tjenestene vi tilbyr bare blir mer og mer strategisk viktig for våre kunder. Det er et faglig sterkt og sammensveiset kollegium som ser frem til å inspirere bransjen også i fremtiden.  


Forretningsidé, visjon og verdier

Forretningsidé
Samordne kunnskap i grensesnittet mellom de forskjellige

aktørene i prosjektet

Visjon
"Vi utvikler bærekraftige byggeprosjekter"

Verdier
“Vi er frempå”

I det legger vi at alle vi som jobber i itech kontinuerlig søker ny kunnskap. Vi ligger i forkant og følger  med på utviklingen, sørger for å være oppdatert og ha relevant kompetanse. På denne måten kan vi til enhver tid møte kundens behov nettopp fordi vi er frempå. Vi skal være kundens foretrukne leverandør innenfor våre felter - et naturlig valg.