itech sitter med unik tverrfaglig kompetanse innenfor alle tekniske fag. Vi vet hva som skal prioriteres i forhold til å redusere energikostnadene og bli kvitt energityver uten at dette skal gå på bekostning av selve bruken av bygget.

Et godt energioppfølgingssystem (EOS) kombinert med vår kompetanse innenfor optimalisering av tekniske systemer er gunstig.

Gurusoft er en leverandør av energioppfølgingssystem (EOS). Itech og Gurusoft utfyller hverandres kompetanse gjennom at Gurusoft sitt system gir oss en fullstendig oversikt og all data vi trenger, og itech har erfaring og kompetanse innenfor å optimalisere tekniske systemer slik at unødvendig energibruk unngås.  Geir Gustavsen, daglig leder i Itech.

 

itech gjennomfører 6-stegs prosessen

6-stegs prosessen
  • Kartlegge med kunde om prosjektet og leietakere og krav 
  • Kartlegge bygget 
  • Besørge tilgang til eller utvidelser av nødvendige målepunkter (Datafangst) 
  • Rapport med påvirkning og kost/ nytte betraktning (Beslutte tiltak) 
  • Implementering av tiltak 
  • Evaluere tiltak

Med vår innsikt i de tekniske installasjonene vil vårt arbeid utgjøre en forskjell på energiforbruket innenfor aksepterte rammer for brukerne av disse installasjonene. 
 
Vi sparer deg gjerne for energikostnader med bærekraftige tiltak!