Vår tjeneste "teknisk drift- og energioptimalisering" er skreddersydd for å møte behovene til moderne byggeiere og driftsledere. itech sitter med unik tverrfaglig kompetanse innenfor alle tekniske fag. Vi vet hva som skal prioriteres for å sikre at dine bygg opererer på optimalt nivå, både i forhold til ytelse og kostnadseffektivitet. 

Det er mange som har fokus på energioptimalisering i dag, og har hatt det i lang tid. Men vi erfarer at det er flere energityver som med enkle grep kan tas tak i, uten at dette skal gå på bekostning av selve bruken av bygget.

Det kan være enkelt for en energirådgiver å komme med gode tiltak, men det er essensielt at tiltakene er gjennomførbare og at de ikke medfører uforholdsmessig høye investeringskostnader eller at de går utover leietakere og brukere i bygget. Med itech så får dere i tillegg en teknisk rådgiver slik at våre råd er godt tilpasset og vurdert til deres bygg. 

Få støtte til energikartlegging og energioptimalisering

Vår ekspertise strekker seg også til søknadsprosessen for støtte fra Enova. Vi veileder deg gjennom hele prosessen, fra å identifisere relevante støtteordninger til å utarbeide en søknad som oppfyller alle kvalifikasjonskriterier. Vi bistår også med å samle inn nødvendig dokumentasjon og informasjon for en komplett søknad. 


Et godt energioppfølgingssystem (EOS) kombinert med vår kompetanse innenfor optimalisering av tekniske systemer er gunstig.

Gurusoft er en leverandør av energioppfølgingssystem (EOS). Itech og Gurusoft utfyller hverandres kompetanse gjennom at Gurusoft sitt system gir oss en fullstendig oversikt og all data vi trenger, og itech har erfaring og kompetanse innenfor å optimalisere tekniske systemer slik at unødvendig energibruk unngås.  Geir Gustavsen, daglig leder i Itech.

 

itech gjennomfører 6-stegs prosessen

6-stegs prosessen
  • Kartlegge med kunde om prosjektet og leietakere og krav 
  • Kartlegge bygget 
  • Besørge tilgang til eller utvidelser av nødvendige målepunkter (Datafangst) 
  • Rapport med påvirkning og kost/ nytte betraktning (Beslutte tiltak) 
  • Implementering av tiltak 
  • Evaluere tiltak

Med vår innsikt i de tekniske installasjonene vil vårt arbeid utgjøre en forskjell på energiforbruket innenfor aksepterte rammer for brukerne av disse installasjonene.

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss om dere ønsker en uforpliktende samtale rundt hva vi kan bistå med.