Utviklingen skjer svært raskt - nye tekniske og energieffektive løsninger vurderes løpende. Man må i enda større grad sørge for å bygge bygg som er dynamiske og kompatible for å møte fremtidens krav. Med vår kompetanse innen teknisk prosjektledelse har du en solid støttespiller i ditt prosjekt ved å velge itech som din rådgiver.

Vi har teknisk kompetanse å tilføre i ditt prosjekt 

itech har tekniske rådgivere og prosjektledere med variert bakgrunn innen rør, ventilasjon, elektro og byggautomasjon som bistår kundene med å ta de riktige valgene for sine prosjekt. Vi bidrar med vår kompetanse som teknisk rådgiver / prosjektleder for å sikre best mulige beslutningsprosesser og løsninger i de ulike fasene av prosjektet.

 • Utviklingsfase / konseptutredninger / byggeprogram  
 • Samspillsfaser  
 • Utarbeidelse av tekniske beskrivelser  
 • Innkjøp og kontrahering av tekniske entreprenører  
 • Ledelse av teknisk prosjektering og nødvendige særmøter   
 • Økonomi, endringer 
 • Bidra i teknisk fremdriftsplanlegging  
 • Kvalitetssikre teknisk utførelse mot beskrivelse, lover, forskrifter, produktbeskrivelser
 • Gjennomføre tekniske befaringer og overleveringer  
 • Kontroll av teknisk fdv 
 • Støtte i reklamasjonsforhold