Bruk av standarden forutsetter at byggherren planlegger for at det skal gjennomføres testing, idriftsettelse og prøvedrift, samt beskriver dette i tilbudsgrunnlaget. Prøvedriften er en periode der man må ha mulighet til å avdekke feil på utstyr, innstillinger, settpunkter osv. før de tekniske anleggene i bygget endelig overleveres til byggherre.

Vår rolle

Som byggherres representant vil vi bidra med beskrivelse, overvære prøvedriften og følge opp at forutsetningen for prøvedriften er til stede. På denne måten vil Byggherre få større trygghet ved endelig overtagelse av tekniske installasjoner og systemer i prosjektet sitt. itech har de rette ressursene til å bistå i gjennomføring eller oppfølging av prøvedriftsperioder.

Tekniske reklamasjoner kan som regel påvirke bruker og drifters hverdag. Bruker i den grad at det ofte kan påvirke inneklima i bygget, og drifter i form av at det ofte kan være vanskelig å definere hva som er årsaken til reklamasjonen eller hvilken aktør som er ansvarlig for å utbedre.  
Dersom du er totalentreprenør, byggherre eller driften, kan itech støtte deg med oppfølging av  den tekniske delen av reklamasjonsoppfølgingen. Med vår tverrfagelige tekniske kompetanse og opplæring knyttet til prosjektledelse, utgjør vi en forskjell med tanke på å løse mindre eller større reklamasjonssaker.