Sammen med byggherre og brukere vil vi vurdere graden av proptech-løsninger tilpasset akkurat ditt bygg. 

Utarbeide eller bistå med å lage kravspesifikasjon

Med vår kompetanse kan vi også utarbeide eller bistå med å lage kravspesifikasjon for tekniske anlegg. Vi har lang erfaring med tekniske anlegg, og kan ivareta kundenes fokus på lønnsomhet, bærekraft, innovative løsninger og driftskostnader i utarbeidelsen av kravspesifikasjon. Sammen med kunde lager itech en kravspesifikasjon som ivaretar kundens visjon og ambisjon for sitt prosjekt, samt gir kunden den mest lønnsomme og bærekraftige tekniske løsningen rustet for fremtiden.


Dette gjør vi:

  • Definerer entrepriseform og spesifikasjonstype 
  • Definerer norske og europeiske standarder 
  • Avklarer rammevilkår for prosjekter 
  • Beskriver ytelses- og funksjonskrav 
  • Tar hensyn til klima- og miljøkrav - tenker bærekraft 
  • Tilpasser prosjektene med tanke på energiklasse og BREEAM 
  • Definerer grensesnitt mellom TUE, TE og BH
     

Vi ønsker å påvirke på en bærekraftig måte ved å løfte opp forslag og inspirasjon helt i starten av prosjektets utvikling. Dette gir de beste og mest økonomiske resultatene.