Vi baserer vår tilnærming til systematisk ferdigstillelse på bransje veilederen BA2015 samt vår egen prosjektoppfølging for systematisk ferdigstillelse.  

Overordnet mål å definere en tydelig prosess

Det overordnede målet når systematisk ferdigstillelse velges som metodikk for prosjektgjennomføring, er å definere en tydelig prosess som fører til at prosjektet kan overleveres til byggherren til riktig tid, kvalitet og pris. For å oppnå dette benyttes det en strukturert prosess der man til enhver tid har identifisert ansvar for alle leveranser i prosjektets ulike faser. 
 
I itech har vi implementert prinsippene fra systematisk ferdigstillelse i vår gjennomføringsmodell og benytter disse aktivt i oppfølgingen av leveranser i de respektive prosjektene vi er engasjert i.  For en vellykket gjennomføring må man benytte seg av metodikken fra “systematisk ferdigstillelse” helt fra starten av prosjektet! 
 
Vi hører gjerne fra deg om ditt prosjekt!