BREEAM In-Use kan på lik linje med BREEAM-NOR benyttes som et styringssystem. Systemet er enkelt å benytte til kartlegging av byggenes- og driftens miljøegenskaper, som kan benyttes til å sammenligne hele eiendomsporteføljen, eller gi en benchmark i forhold til markedet generelt. Hensikten med BREEAM In-Use er å øke graden av bærekraft blant eksisterende næringsbygg, og denne sertifiseringen bidrar til å dokumentere de bærekraftige kvalitetene et eksisterende bygg besitter.

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er en internasjonal sertifisering av miljø- og bærekraftskvalitetene for eksisterende bygg. I dag stilles det strengere miljøkrav både fra henholdsvis banker, investorer og leietakere. Derfor har det å kunne dokumentere de gode og bærekraftige kvalitetene til en eksisterende eiendom blitt mer og mer viktig. På lik linje med BREEAM-NOR for nybygg evalueres måloppnåelse innenfor flere kategorier som blant annet energi, inneklima, vann, transport og miljø. En forskjell fra sertifisering av nybygg er at eksisterende bygg også blir målt på kategorien ledelse - selve driften av bygget. Systemet kan benyttes som en kartlegging hvor bygget får en poengscore, og denne poengscoren kan for eksempel brukes for å sammenligne med andre bygg. En sertifisering gir en god oversikt over bygget slik at eier kan gjøre lønnsomme forbedringer av driften, eller gjennomføre tiltak som gir et mer miljøvennlig bygg, samt øke leietakernes trivsel. Det er også et godt utgangspunkt for å sette mål for videre forbedringer.

itech har lisensierte BREEAM In-Use revisorer

Vi har lisensierte BREEAM In-Use revisorer som kan bidra gjennom prosessen med å sertifisere byggene. En BREEAM In-Use revisor kvalitetssikrer dokumentasjon som er innhentet i forbindelse med spørreskjema for BREEAM In-Use. På dette grunnlaget vil en revisor sikre at bygget blir sertifisert til et av 6 BREEAM-nivåer som indikerer hvor bærekraftig bygget er i bruk, samt hvor bærekraftig forvaltningen av bygget er. 

Sertifisering
Disse seks nivåene er:
 • Acceptable 
 • Pass 
 • Good 
 • Very good 
 • Excellent  
 • Outstanding

 
Våre BREEAM In-Use Rådgivere har i tillegg erfaring og kompetanse til å kartlegge og veilede rundt hvilke tiltak som kan gi en enda høyere BREEAM klassifisering.

Hvordan sertifisere bygg med BREEAM In-Use?

For å kunne gjennomføre en sertifisering med BREEAM In-Use av et eksisterende bygg, må noen krav oppfylles. Blant annet må bygget ha vært i drift i minst 12 måneder og minst 80% av bygget skal være innredet. Breeam In-Use består av de samme emnene og nivåene som Breeam-NOR for nybygg. I BREEAM In-Use benyttes et elektronisk spørreskjema, og det må i tillegg fremskaffes dokumentasjon som beviser disse svarene i spørreskjemaet. For denne sertifiseringen stilles det også krav om at bygget re-sertifiseres hvert tredje år.
 

BREEAM
Vi kan også bistå med:
 • BREEAM AP-Tidligfase 
 • BREEAM AP-Gjennomføring
 • BREEAM-NOR sertifisering for nybygg 
 • Energiberegninger 
 • Klimagassregnskap 
 • Sirkulærøkonomi