BREEAM

Både nye bygg, eksisterende bygg og rehabiliteringsprosjekter kan BREEAM-sertifiseres.

Et miljøsertifiseringsverktøy som ble lansert i 1990

Miljøsertifiseringen BREEAM ble lansert i 1990, og siden da har i underkant av 600 000 bygg blitt sertifisert etter denne metoden, en metode som idag brukes i cirka 90 land over hele verden. BREEAM er med på å skape bevissthet både blant eiere, brukere, prosjekterende og driftsansvarlige rundt fordelene ved å fokusere på bærekraftige løsninger for bygg. BREEAM bidrar også til at det tas vellykkede og kostnadseffektive løsningsvalg som gir anerkjennelse i markedet.

BREEAM-NOR er standarden som brukes i Norge

I Norge er det BREEAM-NOR som gjelder. BREEAM-NOR tar for seg prosesser innen ledelse, innemiljø, energi, transport, forurensning, materialer, avfall, vann og økologi for å sikre bærekraft og god funksjonalitet i alle ledd.  Våre BREEAM-rådgivere - såkalte BREEAM-NOR AP’er (Akkreditert Profesjonell) - kan veilede prosjektet ditt gjennom hele prosessen fra plan til ferdig gjennomført og sertifisert prosjekt.

Hvorfor bør bygg BREEAM-sertifiseres?

Fremtidens bygg må være i takt med samfunnets utvikling. Dette innebærer at de må være mer bærekraftige, mer energieffektive og mindre ressurskrevende både å bygge og drifte. BREEAM-NOR er et tverrfaglig verktøy som tar for seg flere ulike sentrale parametre man må fokusere på for at bygg skal bli mer bærekraftige. Et BREEAM-sertifisert bygg er også mer attraktivt både for investorer, finansinstitusjoner og leietakere. En slik sertifisering øker rett og slett markedsverdien til bygget. Vår kompetanse og tette samarbeid med andre fagområder bidrar til BREEAM-rådgivning og leveranser av høy kvalitet.

Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!  
 
itech - din rådgiver for BREEAM-NOR sertifisering