Denne vurderingen danner grunnlaget for utstedelsen av et BREEAM-NOR sertifikat og graden på dette sertifikatet. Det opereres idag med fire ulike grader: Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Rollen til en BREEAM-NOR revisor

Revisor sin rolle er å komme inn som en tredjeparts uavhengig aktør for å kontrollere at prosjektet har ivaretatt kravene som stilles i BREEAM-NOR. En revisor er også ansvarlig for å registrere nye BREEAM prosjekter. BREEAM-NOR revisoren er prosjektets kontaktperson mot Grønn Byggallianse som forvalter BREEAM i Norge.  I Itech har vi implementert tydelige rutiner for BREEAM revisor i vårt kvalitetssystem, og vi benytter disse rutinene aktivt i oppfølging av prosjektene vi er engasjert i.

Hvordan lykkes med BREEAM-NOR revisjon?

Et BREEAM-NOR sertifisert prosjekt har dokumenterte kvaliteter utover forskriftskravene, og sier noe om prosjektets generelle ytelse innenfor ni ulike miljøområder. De viktigste interessentene for å oppnå ønsket ytelsesnivå er byggherren, prosjekteringsteamet, hovedentreprenøren, BREEAM AP og BREEAM revisoren. Byggherren er imidlertid den som i første rekke må legge opp til at spesifikasjonen av bygget er bærekraftig. For å lykkes med dette bør byggherrer og deres prosjektteam helst utnevne en BREEAM-NOR-revisor (og/eller -AP) senest under skisseprosjekt og ideelt sett tidligere. 
 
Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hva itech kan bistå med i ditt prosjekt. 

BREEAM
Vi kan også bistå med:
  • BREEAM AP-Tidligfase 
  • BREEAM AP-Gjennomføring
  • BREEAM In-use
  • Energiberegninger 
  • Klimagassregnskap 
  • Sirkulærøkonomi


Bruk av BREEAM for nybygg:

Et BREEAM-NOR sertifisert nybygg har dokumenterte kvaliteter utover forskriftskravene, og sier noe om byggets generelle ytelse innenfor ni ulike miljøområder. De viktigste interessentene for å oppnå ønsket ytelsesnivå er byggherren, prosjekteringsteamet, hovedentreprenøren, BREEAM AP og BREEAM revisoren. Byggherren er imidlertid den som i første rekke må legge opp til at spesifikasjonen av bygget er bærekraftig. For å lykkes med dette bør byggherrer og deres prosjektteam helst utnevne en BREEAM-NOR-revisor (og/eller -AP) senest under skisseprosjekt og ideelt sett tidligere.