Vi ønsker å gjøre prosessen så kostnadseffektiv som mulig gjennom å bygge kunnskap og kompetanse hos våre kunder som vi tror vil gi synergier også i deres neste prosjekt.

BREEAM-NOR versjon 6.0 har kommet

BREEAM-NOR versjon 6.0 har kommet! Våre eksperter har satt seg inn i de nye endringene som har kommet og de står klare til å veilede prosjekter som skal ta det neste steget mot en mer bærekraftig satsning. Våre BREEAM-AP’er  koordinerer alle relevante parter i et BREEAM-prosjekt, herunder eiendomsaktører, totalentreprenører, underentreprenører og fagspesialister. Dette for å sikre at prosjektene implementerer kravene i BREEAM-NOR i planleggingen av prosjektet, både på byggeplass, i prosjektering og i utførelsen av prosjektet på en god og effektiv måte slik at man oppnår den ønskede BREEAM-sertifiseringen.

BREEAM-NOR AP
Våre BREEAM-NOR AP'er kan blant annet bistå med følgende:
  • BREEAM-NOR AP kan være med fra skisseprosjekt til ferdig forprosjekt 
  • Samspillsfaser  
  • Kontroll av tilbudsunderlag 
  • 5-uker'n: Hva er uklart eller mangelfullt fem uker inn i underlaget?
  • Oppstart totalentreprise med etablering av rutiner, kontraktsvedlegg, milepæler etc.  
  • Koordinering av alle ansvarlige fagdisipliner herunder å sette sammen riktige tverrfaglige grupper 
  • Gjennomføringsfase iht. BREEAM krav. Dette inkluderer befaringer, fremdriftsoppfølging og statusrapportering 
  • Annet


itech har solid erfaring med BREEAM-prosjekter

Vi har erfaring med både store og små prosjekter, sertifiseringsnivå fra Good til Outstanding, samt sertifisering innenfor de aller fleste bygningskategorier.  I itech har vi implementert tydelige rutiner for BREEAM AP’er i vårt kvalitetssystem, og benytter dette aktivt i oppfølgingen av prosjektene vi er engasjert i. 

itech har flere lisensierte BREEAM-NOR AP’er som kan tilby en bred kompetanse og rådgivning i alle prosjektets faser. Vi har AP’er som jobber dedikert med tidligfase og forprosjekt, samt AP’er som jobber dedikert med selve gjennomføringen av sertifiserings-prosjektet.
Våre BREEAM-AP koordinerer alle relevante parter i et BREEAM-prosjekt, herunder eiendomsaktører, totalentreprenører, underentreprenører og fagspesialister. Dette for å sikre at prosjektene implementerer kravene i BREEAM-NOR i planleggingen, på byggeplass, i prosjektering og i selve utførelsen på en god og effektiv måte slik at de oppnår den ønskede BREEAM-sertifiseringen. 
 
 
Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hva Itech kan bistå med i ditt prosjekt.