Vi samarbeider tett med andre rådgivere og arkitekter for å gi best mulig veiledning og innfri de ønskede energikrav til hvert enkelt bygg. Vi supplerer gjerne med lønnsomhetsberegninger for å optimalisere kost/nytte sammen med prosjektet. 

               
Vi tilbyr:
  • Energirådgivning TEK 17
  • Energimerking av bygg 
  • Rådgivning for energieffektive bygg (Plusshus, Nullenergihus, Futurebuilt)
  • Rådgivning for nullutslippsbygg (nZEB)
  • Rådgivning innen reelt energibudsjett
  • Energioptimalisering i drift

Rådgivning for mer energieffektive bygg

Rådgiving for å komme frem til gode og optimale tekniske løsninger med lavt energiforbruk. Beregninger av bygningers energiytelse i henhold til NS 3031, og ved å benytte det norske programmet SIMulering av Inneklima og Energibruk i bygninger (SIMIEN). Gjennom dette tilbyr vi en ryddig og oversiktlig dokumentasjon av energibruken i henhold til TEK17 og NS 3031. Rådgivning til hvordan en fasade kan utformes best mulig i henhold til balansegangen mellom dagslys, oppvarming, kjøling og termisk komfort, samt veiledning om optimering av bygningskroppen og bygningens installasjoner med tanke på å redusere byggets energibehov. Vi kartlegger også eventuelle energityver. 

Energirådgivning for BREEAM-prosjekter

itech har bred erfaring innen BREEAM og kan tilpasse vurderinger og rapporter til ditt BREEAM-prosjekt for å oppnå ønskede poengscore. I tillegg har vi kompetansen til å gjennomføre analyse av energiforsyningsløsninger til ditt bygg, tilpasset poengoppnåelse i henhold til BREEAM-NOR. Ved å gjennomføre en grundig analyse av mulighetene til prosjektet kan vi finne den mest miljøvennlige og effektive energiforsyningsløsningen for ditt bygg.

Rådgivning for energimerking av bygg

I prosessen med energimerking av bygg bistår vi med rådgivning for å oppnå ønsket merke. Ved å gjennomføre en grundig vurdering av ditt bygg, kan vi finne løsninger som vil hjelpe prosjektet å oppnå energimerke og miljøytelsen som er ønsket for bygget.

Vi har sterk tverrfaglig kompetanse

I itech har vi implementert tydelige rutiner for energiberegninger i vårt kvalitetssystem. Vår tverrfaglige kompetanse innad i bedriften brukes til å sørge for at vi leverer beregninger av høy kvalitet. 
 
Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om hva itech kan bistå med i ditt prosjekt.