Vi gjennomfører innkjøp og kontraheringsfaser for rehabliteringsprosjekter og nybygg løpende. I tillegg har vi godt innblikk i restverdivurdering av eksisterende anlegg, samt markedspriser for utbedring av tekniske systemer i bygg. Vi kan gjennomføre en kost / nytte betraktning knyttet til modernisering av tekniske systemer, i tillegg til den tekniske tilstandsrapporten fordelt på systemene i bygget. I rapporten scorer vi også på bærekraft og energisparende tiltak slik at man i tillegg til utbedringskostnaden kan se potensialet opp mot driftskostnader for fremtiden. 

itech gjennomfører 6 stegs-prosessen.
  1. Kartlegging  
  2. Befaring 
  3. Rapport 
  4. Tiltak og Kostnadsanalyse 
  5. Vedlikeholds analyse 
  6. Energi og Bærekraftsanalyse mot drift