Vi har lang erfaring når det gjelder teknisk rådgivning og prosjektledelse. Vi bistår med utarbeidelser av tekniske deler av byggeprogram, vurderinger av teknisk infrastruktur, ivaretakelse av byggherrens interesser i prosjekteringsfasen og kontroll av utførelse under byggingen.  

Velg teknisk byggleder fra itech

 Vår systematikk for oppfølging er dynamisk etter kundens behov i hvert enkelt prosjekt. Omfanget av vår oppfølging er noe vi avklarer fra start og regulerer fortløpende gjennom hele prosjektet. 

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en prat om ditt prosjekt! 

Byggeledelse
Trenger du bistand?
  • Tekniske byggeprogram og beskrivelser 
  • Tekniske systemer og konsepter for smartbygg 
  • Tegningskontroll 
  • Grensesnittavklaringer mellom fagene i prosjektet 
  • Fremdriftskontroll 
  • Kvalitetskontroll av utførelse 
  • Oppfølging av prøvedrift, teknisk reklamasjon og garantiperiode 
  • Teknisk drift og energioppfølging