En prosjekteringsleder skal samordne alle bidragsytere i prosjekteringsprosessen. I enkelte prosjekter som har et omfang eller er av en slik teknisk kompleksitet at det for for omfattende for hovedprosjekteringslederen, kan man tilføre en ressurs til å lede den tekniske delen. itech kan bidra med å avholde og administrere prosjekteringsløp for tekniske fag eller støtte med vår kompetanse i særmøter og avklaringer. Vi bidrar med det kunden har behov for, eller det vi i fellesskap finner å være rett for hvert enkelt prosjekt.

Vi tar tak i teknikken

itech har tekniske prosjekteringsledere med variert bakgrunn innen rør, ventilasjon, elektro og automasjon. I tillegg har alle hos oss en bred tverrfaglig forståelse av knytningene mellom de tekniske systemene i bygget og dette sett opp mot bygningsmessige forhold.

  • Avholde teknisk del av prosjekteringsfase inkludert møter  
  • Avholde tekniske sæmøter 
  • Koordinere tekniske grensesnitt mot bygg 
  • Vurdere ulike Proptech løsninger 
  • Samordne mot BREEAM og ITB 

La oss bidra til å løse tekniske utfordringer i prosjekteringen, før det bygges.