itech ønsker å gjøre en forskjell med tanke på miljøavtrykk. Vi må ta ansvar akkurat slik vi råder våre kunder til å gjøre det samme. 

Et nyttig verktøy for vår daglige drift

Det å vise bærekraftansvar er noe både våre kunder, ansatte og myndigheter i stadig større grad forventer av en bedrift. Miljøfyrtårn er et godt verktøy for å sikre at vi daglig har et konkret fokus på bærekraft innen områder som eksempelvis arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi blir målt på ulike parametre som energibruk, klimagassutslipp i forbindelse med reiser og transport, avfallshåndtering og kildesortering. Itech har utarbeidet interne kontrollrutiner som gjør at vi må strekke oss litt ekstra for nå målene vi har satt oss. 

Vi anbefaler miljøsertifisering

itech jobber i en bransje hvor vi kan påvirke både våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Det å ha fokus på miljø og grønne, sirkulære bærekraftige løsninger skal være en bærebjelke i alt vårt arbeid - ikke bare i form av en fin diplom på veggen. Vi anbefaler alle bedrifter å forplikte seg til slike tiltak. Desto flere vi blir - desto mer effekt blir det.