Våre anbefalinger
Våre rådgivere og BREEAM In-Use revisorer står klare til å veilede dere gjennom prosessen!
  • Start med å kartlegge byggene deres ved hjelp av online verktøy. Dette kan dere gjøre selv, men vi kan bistå dere med å komme i gang.
  • Når kartleggingen er fullført, vil dere ha en oversikt over hvordan byggene dere har kartlagt scorer på ni ulike miljøområder.
  • Ønsker dere å forbedre miljøytelsen til byggene/enkelte bygg – lag en tiltaksliste. Vi kan dele vår erfaring med å identifisere de lavthengende frukter.
  • Ønsker dere å sertifisere bygningene, må en BREEAM In-Use revisor engasjeres, og dere må dokumentere alle miljøytelsene dere ønsker å få “belønningspoeng” for. Her kommer våre rådgivere inn i bildet.
  • Vi vil bistå dere gjennom hele prosessen, slik at dere kan gjennomføre sertifisering på en effektiv måte for alle deres gjenværende bygninger.

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er et internasjonalt anerkjent sertifiseringssystem for å vurdere miljø- og bærekraftskvaliteter ved eksisterende bygg. itech har kompetansen som trengs for å løfte verdien til eksisterende eiendommer gjennom denne sertifiseringen.

På lik linje med BREEAM-NOR for nybygg, evalueres måloppnåelsen innenfor flere kategorier som energi, inneklima, vann, transport og miljø. Et unik aspekt ved BREEAM In-Use er vurderingen av ledelsespraksis og drift av bygget. Dette gjør det til et svært nyttig verktøy for å kartlegge bygningers miljøytelse og identifisere områder for forbedring.

Hvordan fungerer BREEAM In-Use?

Ved hjelp av et elektronisk spørreskjema kartlegges bygningens miljøegenskaper. Dokumentasjon innhentes for å verifisere svarene. itechs lisensierte BREEAM In-Use revisorer sikrer kvaliteten på denne dokumentasjonen og gir veiledning gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Bygningene kan oppnå en av seks BREEAM-nivåer, fra "Acceptable" til "Outstanding", avhengig av deres bærekraftighet og forvaltningspraksis. itechs erfarne BREEAM In-Use rådgivere støtter også for å identifisere tiltak som kan forbedre bygningens klassifisering ytterligere.

Fordeler av BREEAM In-Use Sertifisering:

  • Benchmarking: Sertifiseringen gir en poengscore som kan sammenlignes med andre bygg, og brukes som et utgangspunkt for målrettede forbedringer.
  • Bærekraftig Drift: Sertifiseringen bidrar til å dokumentere de bærekraftige kvalitetene til et eksisterende bygg og legger til rette for lønnsomme forbedringer i driften.
  • Leietakertrivsel: Forbedringer i byggets miljøytelse kan øke leietakernes trivsel og tilfredshet.
  • Miljøbesparelser: Identifiserte tiltak kan redusere byggets miljøpåvirkning og øke dets bærekraftighet.

Sertifisering med itech AS:

itech AS har erfarne BREEAM In-Use rådgivere som kan bistå fra kartlegging til ferdig sertifiserte bygg, og vi har sertifiserte BREEAM In-Use revisor som kan sertifisere byggene. I tillegg har itech mange dyktige tekniske rådgivere med tverrfaglig kompetanse, mange av dem har flere års praktisk erfaring fra byggebransjen, noe som gjør dem til komplette tekniske rådgivere. Vi trekker på deres kompetanse inn i kartlegging og dokumentasjon av eksisterende bygg om det er ønskelig. 

Vi bistår også med BREEAM-NOR sertifisering for nybygg; BREEAM-NOR AP for tidligfase og gjennomføring, energiberegninger, klimagassregnskap og rådgivning innen sirkulærøkonomi.