EU har vedtatt å fase ut flere ulike typer lysrør som er vanlige å bruke både i private hjem og i offentlige bygg og næringsbygg. Lysrørene EU vil fase ut inneholder kvikksølv. Etter 23. august 2023 blir det forbudt å omsette nye lysrør av disse typene på markedet i EU/EØS-landene.

Forbudet omfatter disse lysrørtypene:

  • T2-lysrør (utløper februar 2023)

  • T12-lysrør (utløper februar 2023)

  • Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)

  • T5-lysrør (utløper august 2023)

  • T8-lysrør (utløper august 2023)

Forhandlere kan selge lysrør som allerede er på lager

Forhandlere som har importert de lysrørene som blir forbudt i 2023 har lov til å selge ut sine lagre, men de kan ikke kjøpe inn nye lysrør av samme type etter at forbudene mot disse lysrørene trer i kraft. Det er verdt å merke seg at det ikke er nødvendig å bytte ut lysrør som fortsatt fungerer som følge av dette omsetningsforbudet.

Så lenge lysrørene er hele, er det ingen fare å bruke dem man allerede har hjemme eller i andre typer bygg. Det er først dersom et lysrør knuser at man skal være forsiktig. Det er også viktig å huske at brukte lysrør leveres til et godkjent mottak for spesialavfall. Lysrør er EE-avfall, og du kan levere EE-avfall fra husholdninger gratis til kommunale avfallsmottak, eller til forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter. Forhandlere og kommuner har plikt til å ta imot lysrørene og håndtere dem på en egnet måte.

Konsekvenser for byggeiere og driftere - erstatningsprodukter

Forbudet mot lysrør vil ganske raskt få konsekvenser for byggeiere og driftere: Etter august 2023 kreves det at de må finne alternative løsninger for sine belysningsanlegg. Man skal da være oppmerksom på at det ikke uten videre bare er å erstatte lysrør med for eksempel LED-baserte produkter. Belysningsarmaturer er produkter som er produsert etter gitte standarder, og alle slike produkter har en egen samsvarserklæring. Dersom armaturene ikke er testet med den nye lyskilden, vil de som utfører utskiftingen måtte fremskaffe ny samsvarserklæring for produktet. Dersom de ikke fremskaffer en slik samsvarserklæring, ender de som modifiserer produktet opp med ansvaret for produktet i sin helhet. I mange tilfeller vil dette være en utfordring, da svært få vil ta på seg dette ansvaret. 

En gyllen mulighet for nytt belysningsanlegg

Dette forbudet mot lysrør er en gyllen mulighet til å skifte ut nåværende belysningsanlegg med et nytt og moderne anlegg. Det finnes produkter på markedet som passer til nesten alle typer utskifting. Et nytt belysningsanlegg vil i tillegg kunne spare betydelig med energi i forhold til eksisterende anlegg. 

Dersom det besluttes at belysningsanlegget skal skiftes ut, anbefaler itech sterkt at ny belysning uansett kjøpes inn med et DALI-grensesnitt, slik at belysningsanlegget er forberedt for lysstyring. Selv om denne lysstyringen ikke kobles til med én gang, vil man slippe å bytte lysarmaturer igjen dersom det på sikt skal etableres lysstyring. Lysstyring er viktig, da et godt styresystem gir store besparelser utover det å kun skifte armaturer.   Kilde:
Miljødirektoratets hjemmeside