Hva er BREEAM-NOR? 

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av den internasjonale miljøsertifiseringsmetoden BREEAM, utviklet av Building Research Establishment (BRE). Den gir en omfattende vurdering av bærekraftige egenskaper ved bygninger. Målet er å oppmuntre til og belønne utvikling av bygg som er miljøvennlige, energieffektive, ressurssparende, m.m. 

Sertifiseringen evaluerer en rekke kriterier, inkludert energibruk, materialvalg, avfallshåndtering, arealbruk og transportmuligheter. Hver kategori vurderes grundig, og poeng tildeles basert på hvor godt prosjektet oppfyller de fastsatte standardene. Resultatet er en helhetlig vurdering av byggets totale miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. 

Viktigheten av BREEAM-NOR og bærekraft i byggbransjen 

Bærekraft er ikke lenger bare et moteord; det er en nødvendighet. Vi står i dag overfor presserende utfordringer knyttet til klimaendringer, ressursknapphet og behovet for å redusere miljøpåvirkningen. BREEAM-NOR gir en strukturert tilnærming for å møte disse utfordringene og fremme bærekraftige byggepraksiser. 

En av fordelene med BREEAM-NOR-sertifisering er at den gir anerkjennelse for innsatsen som legges ned for å redusere miljøpåvirkningen. Dette ikke bare styrker organisasjonens omdømme, men kan også ha økonomiske fordeler ved å tiltrekke seg investorer, leietakere og kunder som verdsetter bærekraft. 

I tillegg gir BREEAM-NOR en retningslinje for kontinuerlig forbedring. Prosessen med å oppfylle kriteriene kan bidra til å identifisere områder der ytterligere bærekraftige tiltak kan implementeres. Dette fremmer innovasjon og bevissthet om miljøutfordringer i hele bransjen. 

Vår rolle som BREEAM-NOR rådgivere 

Som et ledende rådgivende selskap innen bærekraft, går vår ekspertise utover å sikre at bygninger oppfyller de nødvendige standardene for miljøsertifisering. Vi tror på å legge grunnlaget for en varig forandring i byggbransjen ved å hjelpe byggherrer og entreprenører med å etablere robuste rutiner og kontrollsystemer i sin "verktøykasse". Vårt mål strekker seg utover det enkelte byggeprosjektet – vi ønsker å være din partner for å forberede deg på fremtidige prosjekter. 

Vi forstår at bærekraft ikke bare er en enkeltstående innsats, men en integrert del av din overordnede virksomhet. Derfor fokuserer vi ikke bare på å veilede gjennom BREEAM-NOR-sertifiseringen, men også på å hjelpe deg med å utvikle langsiktige strategier og rutiner som kan implementeres på tvers av alle dine byggeprosjekter. 

Les mer om våre tjenester innenfor BREEAM, klimagassregnskap og sosial bærekraft 

Konklusjon 

BREEAM-NOR representerer en nøkkelstandard i byggbransjens reise mot bærekraft. Det gir ikke bare en ramme for å vurdere og forbedre bygningers miljøytelse, men fungerer også som et styringsverktøy for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Som erfarne rådgivere innen bærekraft står vi klare til å veilede våre kunder gjennom BREEAM-NOR-prosessen og bidra til å bygge en mer bærekraftig fremtid.