Prosjektet som helhet utgjør cirka 44 000 kvadratmeter, og har en kostnadsramme på omlag 1,7 milliarder kroner + mva.

itech har vært med gjennom hele prosjektet

Vi har vært med på reisen helt fra forprosjekt og tilbudsarbeid, gjennom byggeplassoppfølging i byggeperioden, til gjennomføring av sluttfase i henhold til “BA 2015 Veileder for systematisk ferdigstillelse”. Vi gjennomførte nylig også 12 måneders prøvedrift etter NS6450. 

Selv om det er ett stort prosjekt, kan hvert av byggene sees på som individuelle prosjekter mtp. testing og prøvedrift. Det er derfor gjennomført tre separate fullskalatester, og det er til sammen avholdt over 18 måneders prøvedrift. 

Miljøsertifisering BREEAM-NOR Outstanding

Prosjektet hadde høye miljøambisjoner, og ble levert med BREEAM-NOR klasse Outstanding, og det er også et FutureBuilt prosjekt. Barnehagen og Bo- og behandlingssenteret har massivtre som bæresystem, skolen er et klassisk stål- og prefabsystem. Alle byggene har prefabrikerte påhengte trefasader. Det er også bygget med lavkarbonbetong for å redusere CO2-avtrykket. Solcelleanleggene på skolen og bo- og behandlingssenteret er bygget for å produsere 375 000 kWh i året, og det er installert en batteribank på 500 kVA for å kunne flate ut strømtoppene. 

Prosjektet har flere felles tekniske anlegg som er sentralt plassert, noe som har gjort dette til et komplisert prosjekt med tanke på infrastruktur. For å nevne noen av "felles-systemene" som er installert:

  • Solcelleanlegg

  • Fjernvarme og fjernkjøling

  • UPS

  • Batteribank for lagring av energi

  • Nødstrømsaggregat

  • Trafo og hovedtavle 

  • Snøsmeltanlegg 

Hovedutfordringen med flere felles anlegg er at de tre formålsbyggene har hatt forskjellig ferdigstillelsesdato, hvor flere av anleggene er plassert i det bygget som ble overlevert til slutt. Dette har ført til at vi svært nøye har måttet planlegge rekkefølgen på ferdigstillelsen av rom i enkelte bygg på tvers av fremdriften ellers.