SKOK (standard kravspesifikasjon for skoleanlegg) er svært omfattende og stiller strenge krav. Denne kravspesifikasjonen opererer på samme måte som andre tekniske standarder og oppdateres cirka hvert 5 år. Omfanget og regler i SKOK varierer i henhold til hvilket byggeprosjekt man er involvert i.

Fokus på vedlikehold, drift og energivennlige løsninger

Når det kommer til å bygge barnehager er det stort fokus på vedlikehold og drift, noe som gjenspeiles i SKOK. Det er også mye fokus på energieffektive løsninger, aggregater med spesielt høy gjenvinningsgrad og styresystemer som regulerer i forhold til momentant bruk. De fleste barnehager som bygges i dag har mindre miljøkrav eller sertifiseringskrav av typen BREEAM, men de er fremdeles pålagt å følge strenge energikrav.

Suksesskriterier for barnehageprosjekter

Ved bygging av barnehager er det utrolig viktig å gjennomføre en komplett kravsporing og å ha personell med erfaring i riktige regelverk. Som nevnt tidligere er SKOK svært omfattende og det kan ofte oppstå utfordringer med misforståelser og manglende kunnskap ovenfor denne standarden. 

Mange er forsiktige med å spille med åpne kort, da regelverket er såpass strengt og prosessen med å søke fravik er veldig tung. Vår erfaring er at man alltid skal prioritere gode grensesnittmatriser og åpen kommunikasjon med OBF.  

Avgjørende å ha god kommunikasjon med OBF

OBF er veldig opptatt av at alt er i henhold til regelverket, men de har også en god forståelse for alternative løsninger etter behov. Derfor er det hensiktsmessig å inkludere OBF i ordinære møter som ITB-møter, tekniske prosjekteringsmøter, fremdriftstmøter osv slik at samarbeidet blir best mulig. 

Itech har ved hjelp av godt samarbeid hatt suksess i alle våre barnehageprosjekter som for eksempel Normansløkka barnehage, Majorstueveien 17 barnehage og Løren botaniske barnehage. Vi jobber i dag også med flere pågående og velfungerende barnehageprosjekter. 
 

Våre beste råd og tips til ditt prosjekt

  • Byggherren må i disse prosjektene fokusere på tidlige avklaringer med OBF. Siden både byggherre og teknisk entreprenør forholder seg til det samme regelverket for alle barnehagene, er prosessen mellom byggherren og teknisk entreprenør ganske rett frem.

  • Entreprenør og teknisk prosjektleder bør jobbe for å få et aktivt samarbeid med tidlige avklaringer, samt gode kontroll/sjekklister og fravikslister mot SKOK.

  • Bærekraft- og miljømål: For de fleste barnehageprosjekter i OBF gjelder ikke noen spesifikke miljøkrav. Men SKOK stiller strenge krav til energieffektivitet mer rettet mot senere bruk og kostnadsaspektet ved selve driften av barnehagen. 

Fremtidsperspektiver og innovasjon 


Når det gjelder ny teknologi og innovasjoner som kan påvirke denne bygningstypen i fremtiden, ser vi følgende muligheter og utfordringer:

  • Det kom i 2023 en ny SKOK-standard som fyller ut mangler i den forrige standarden, og den setter også retningslinjer for nye materialvalg. I fremtiden må vi som rådgivere aktivt legge frem energieffektive løsninger som gir et bedre bruksresultat, samt velge systemer som gir behagelig oppvarming, luftregulering o.l.

  • Det er viktig å merke seg at OBF ikke er redd for å bruke ressurser hvis du kan legge frem løsninger som viser til et bedre sluttresultat. I prosjektgjennomføringen kan man også standardisere sjekklister, grensesnittmatriser og fraviksprosessen. Alle disse verktøyene vil gjøre byggetiden kortere, og sluttproduktet bedre.