itech har satt bærekraft sterkt i fokus både som tjeneste overfor kundene våre og internt i bedriften. 

I tråd med FN sine bærekraftsmål

I vårt arbeid har vi med utgangspunkt i FNs 17 ulike bærekraftsmål lagt spesielt vekt på fire av disse målene i bærekraftstrategien for itech. Mål 5: “Likestilling mellom kjønnene” er et av disse. Å bidra til å gi jentene samme muligheter i SF Kvinner som det er i herrefotballen, sammenfaller veldig med et av våre utvalgte bærekraftsmål.

 

Jobber aktivt for like rettigheter

Å gjøre dette sammen med andre støttespillere og sponsorer som setter likestilling høyt på agendaen, tror vi også kan gi oss inspirasjon til å lykkes med våre egne målsetninger i bedriften. På samme måte jobber vi også aktivt for å ansette jenter i rådgivertjenester innenfor byggebransjen. Vi heier på like rettigheter og mangfold på alle arenaer i samfunnet.

 

Vi ønsker å støtte med faglig kompetanse utenfor Stor-Oslo

For oss er det i tillegg naturlig å bidra til et sterkt næringsliv og solid fagkompetanse utenfor Oslo-gryta. Vi har vårt hovedkontor i Asker som dekker Stor-Oslo, i tillegg til to avdelingskontor i henholdsvis Bergen og nå også i Sandefjord. Det er viktig for oss å være representert flere steder i Norge, og det er svært givende å bidra med arbeidsplasser og faglig utveksling også utenfor hovedstaden. Som sponsor bidrar vi også til at disse jentene får mulighet til å drive med idretten de elsker i sitt eget lokalmiljø på et høyt nivå. Itech ønsker SF Kvinner lykke til og vi gleder oss til å følge med på den positive utviklingen dette laget viser.