"Jeg synes det er veldig interessant og givende å jobbe med prosjektledelse. Det å drive prosessene fremover, se helheten og effekten av de valgene man gjør helt i starten av et prosjekt og hva det resulterer i når prosjektet er ferdig. Jeg får mulighet til å påvirke både mindre detaljer og større avklaringer som kan ha store positive konsekvenser for sluttresultatet"