Fjellhusene

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
Snøbyen Utvikling AS
Oppstart
2020
Størrelse (m2)
22 800
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Excellent
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (tidligfase)
  • BREEAM-NOR Revisor
Stedsangivelse
  • Lørenskog