Fjellhusene

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
Snøbyen Utvikling AS
Oppstart
2020
Størrelse (m2)
22 800
BREEAM-sertifiseringsnivå
Excellent
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (tidligfase)
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • BREEAM-NOR Revisor