Fjellhusene

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
Snøbyen Utvikling AS
Oppstart
2020
Størrelse (m2)
22 800
BREEAM-sertifiseringsnivå
Excellent
Leveranser
BREEAM-NOR AP (tidligfase), BREEAM-NOR AP (gjennomføring), BREEAM-NOR Revisor