Grandkvartalet

Hotell
Næringsbygg/kontor
Bolig
Kombinasjonsbygg
Oppdragsgiver
Inter Eiendom AS
Oppstart
2017
Størrelse (m2)
21700
Miljømål
Leveranser
  • Teknisk prosjektleder