Grindvild Omsorgsboliger

Helse
Oppdragsgiver
Asker Entreprenør AS /Ø.M. Fjeld AS
Oppstart
2021
Størrelse (m2)
7500
Miljømål
Asker Entreprenør AS /Ø.M. Fjeld AS
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (Gjennomføring)