Harbitz Torg

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
Veidekke
Oppstart
2017
Størrelse (m2)
50000
Miljømål
BREEAM NOR Excellent
Leveranser
  • Teknisk prosjekteringsleder samspillsfase
  • Prosjekteringsleder
  • Prosjektleder
  • ITB
  • Prøvedrift
  • Leietaker koordinator
  • BREEAM AP