Harbitz Torg

Næringsbygg/kontor
Samspillsprosjekt
Oppdragsgiver
Veidekke
Oppstart
2017
Størrelse (m2)
50000
Miljømål
BREEAM NOR Excellent
Leveranser
  • Teknisk prosjektleder
  • ITB
  • Teknisk prøvedriftskoordinator
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
Stedsangivelse
  • Oslo