Hollenderkvartalet

Bolig
Oppdragsgiver
STØ Entreprenør
Oppstart
2016
Størrelse (m2)
5200
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Very Good
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • BREEAM-NOR Revisor
  • Energirådgiver
Stedsangivelse
  • Oslo