Kvartal 1 Lillestrøm

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
STØ Entreprenør AS
Oppstart
2019
Størrelse (m2)
10 000
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Excellent
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (tidligfase)
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • BREEAM-NOR Revisor
  • Teknisk prøvedriftskoordinator
  • RITB
Stedsangivelse
  • Lillestrøm