MCDC IKEA Vestby

Lager, logistikk og industri
Oppdragsgiver
Probea / IKEA og A Bygg Entreprenør
Oppstart
2018
Størrelse (m2)
59000
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Very Good
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (tidligfase)
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • BREEAM-NOR Revisor
  • Livsløpsanalyser
  • Teknisk Byggeledelse
  • ITB-Ansvarlig