Oslo Logistikkpark Drøbak 1

Lager, logistikk og industri
Oppdragsgiver
Fabritius Gruppen AS og A Bygg Entreprenør AS
Oppstart
2022
Størrelse (m2)
Miljømål
BREEAM-NOR v6.0 - Good
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (tidligfase)
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • BREEAM-NOR Revisor
Stedsangivelse
  • Drøbak