Oslo Logistikkpark Gardermoen - OneMed

Lager, logistikk og industri
Oppdragsgiver
Fabritius Gruppen AS og Veidekke
Oppstart
2022
Størrelse (m2)
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Very Good
Leveranser
  • BREEAM-NOR AP (tidligfase)
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • BREEAM-NOR Revisor
Stedsangivelse
  • Gardermoen