Portalen Lillestrøm

Hotell
Næringsbygg/kontor
Bolig
Kombinasjonsbygg
Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS
Oppstart
2015
Størrelse (m2)
55 000
BREEAM-sertifiseringsnivå
Leveranser
Teknisk byggeleder, Teknisk prosjektleder