Rud svømmehall

Kultur/idrett
Oppdragsgiver
NCC AS
Oppstart
Størrelse (m2)
6 200
Miljømål
Very Good
Leveranser
  • ITB