Rud svømmehall

Kultur/idrett
Oppdragsgiver
NCC AS
Oppstart
Størrelse (m2)
6 200
BREEAM-sertifiseringsnivå
Very Good
Leveranser
  • ITB