Ruseløkkveien 26

Varehandel
Næringsbygg/kontor
Kombinasjonsbygg
Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS
Oppstart
2018
Størrelse (m2)
62 500
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Excellent
Leveranser
  • Teknisk byggeleder
  • Teknisk prosjektleder
  • Teknisk prosjekteringsleder
  • RITB
  • Teknisk prøvedriftskoordinator
  • Reklamasjonsoppfølging
  • Energirådgiver
  • Teknisk leietakerkoordinator
Stedsangivelse
  • Oslo