Universitetsgata 7

Næringsbygg/kontor
Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS
Oppstart
2019
Størrelse (m2)
22 300
BREEAM-sertifiseringsnivå
Excellent
Leveranser
Teknisk prosjektleder, R-ITB, Klimagassregnskap/LCA, Energiberegninger