Verket Hotell

Hotell
Oppdragsgiver
ØMF Østfold
Oppstart
2020
Størrelse (m2)
8600
Miljømål
BREEAM-NOR 2016 - Very Good
Leveranser
  • ITB
  • BREEAM-NOR AP (gjennomføring)
  • Teknisk prosjektleder
  • Teknisk prøvedriftskoordinator
  • Teknisk byggeleder
Stedsangivelse
  • Moss