BREEAM har med årene fått svært godt fotfeste i Norge. Denne sertifiseringsordningen forvaltes internasjonalt av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia, mens det i Norge er Grønn Byggallianse som har ansvaret for den norske tilpasningen BREEAM-NOR. Kursene passer for alt fra forsikringsselskaper til investorer, eiendomsaktører, rådgivere og anleggsledere.


Audun Hammerseth fra itech holder kurs i BREEAM-NOR

BREEAM-NOR har blitt den klart mest brukte miljøsertifiseringen for nybygg og større rehabiliteringer. Og nå har vår egen rådgiver Audun Hammerseth blitt en av få kvalifiserte kursholdere for dette sertifiseringsverktøyet, hvor kursene er i regi av Grønn Byggallianse.

Bærekraft har de siste årene blitt svært sentralt i byggeprosjekter. Som byggherre eller utvikler hverken kan eller vil du hoppe bukk over dette aspektet. I et byggeprosjekt vil det med BREEAM-NOR være ulike parametre byggeprosjektet ditt blir målt på, og basert på scoren bygget ditt får vil prosjektet oppnå et sertifiseringsnivå. Viktigheten av fokus på bærekraft avspeiler seg også med tanke på finansiering og ikke minst overfor potensielle kjøpere og leietakere.  

 

Hvorfor kurs i BREEAM-NOR?

Når et bygg oppføres etter BREEAM-NOR standard, viser det at byggeprosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav, og at det har blitt tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av med tanke på bærekraft, miljøhensyn, gjenbruk og sirkulær økonomi. På kursene om BREEAM-NOR gir Audun Hammerseth nyttig informasjon om hvordan et byggeprosjekt skal gå frem for å innlemme de ulike sertifiseringskravene i sitt byggeprosjekt. Kursets innhold og rådene itech kommer med er til stor verdi for et byggeprosjekt som vil oppnå en BREEAM-NOR sertifiseringsgrad på en smidig og effektiv måte. Itech har lang erfaring med BREEAM

Itech var også tidlig ute med rådgivning innen BREEAM. Vi er blant de første konsulentselskapene i Norge som tilbød rådgivning knyttet til BREEAM-NOR sertifiseringer. Med vår lange erfaring og Audun Hammerseth som kursholder både i innføringskurs og i kurs for BREEAM-AP (approved professional in BREEAM) er vi et naturlig valg for byggeprosjekter som ønsker å bli BREEAM-NOR sertifisert. 

 

Ønsker du mer informasjon om BREEAM-NOR sertifisering? Kontakt oss gjerne!