Våre rådgivere har bakgrunn fra VVS, rør eller ventilasjon, samt elektro eller automasjon på teknisk side. Innenfor miljø og bærekraft har rådgiverne i itech forskjellig bakgrunn og erfaring som gjør at vi blant annet er rådgivere innen miljøsertifisering BREEAM, bærekraft, sirkulærøkonomi og klimagassregnskap.  Som et ledd i et sterkt bærekraftsfokus for bedriften og for vår rådgivning har itech også blitt miljøfyrtårnsertifisert.

Vi ruster opp

Som følge av utvikling og bærekraftsfokus i bransjen har itech gjennomgått en større opprustning av styringssystemet vårt som er tilpasset ISO 9001. Dette inngår også som et ledd i digitaliseringsstrategien vår, sammen med prosjektplattform, intranettside og nå nye nettsider. 
I tillegg gjennomgår alle som begynner i itech et eget opplæringsprogram for å øke den tverrfaglige kompetansen. Vi har en kultur for å dele og lære av hverandre, bruke hverandres kompetanse til stor nytte for hverandre og ikke minst gir dette også stor verdi for våre kunder.

Etablering av nye avdelingskontor

I tillegg til avdelingskontorene i Asker og Bergen har vi i 2022 etablert en ny avdeling i Sandefjord. Sandefjord er i senteret av et distrikt med stor utvikling og mye aktivitet hvor vi gleder oss til å være en bidragsyter. Med endringen av avdelingsstruktur har også itech gjort endringer i ledelsen, som sammen med alle våre ansatte rigger itech for en lysende fremtid.

Rigget for fremtiden

En av våre verdier i selskapet er at “Vi er frempå”. Vi skal leve opp til forventningene og gjøre kundene fornøyde og våre ansatte stolte. Vi skal fortsette å være en unik bedrift med personlig preg som er en naturlig bidragsyter for kunder og samarbeidspartnere, samt et naturlig valg når du søker ny jobb.