Fra 1. juli 2022 er det gjort endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift, samt tilhørende endringer i byggesaksforskriften. Disse endringene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg.

Mer fokus på sirkulære og bærekraftige løsninger

I tillegg til at det blir innført krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg fra 1. juli 2022, foreligger det også andre krav med økt fokus på ombruk og sirkulær økonomi. Det kreves at nye bygg bygges slik at de senere kan demonteres, og alle materialer skal bli kartlagt for eventuell ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg. Det stilles også et økt krav til sorteringsgrad av avfall på byggeplass - fra 60 til 70 prosent. 

Klimagassberegninger / LCA

itech tilbyr ulike typer klimagassberegninger, blant annet LCA. 
LCA (life-cycle assessment eller life-cycle analysis) er en analyse som viser de totale miljøpåvirkningene et bygg har i løpet av sin levetid. Denne analysen kan identifisere hvilke prosesser eller levetidsfaser tilknyttet bygget som bidrar spesielt høyt til ulike miljøpåvirkninger. Funn fra analysen er selvsagt svært nyttige eksempelvis ved valg av byggematerialer siden de gir svar på hvilke materialer som er mest klimavennlig og bærekraftig. 

Hva er forskjellen på et klimagassregnskap og en LCA?

Et klimagassregnskap er en sammensetting av klimagassberegninger for ulike parametre som danner en oversikt over den totale miljøpåvirkningen et bygg har. En LCA har fokus på å kvantifisere miljøpåvirkning for de respektive parametre og danner grunnlaget for å utføre klimagassberegninger og klimagassregnskap for bygget. Disse ulike parametrene kan eksempelvis være materialer, produkter, prosesser og bedrifter.

itech kan klimagassregnskap 

Trenger du et klimagassregnskap til ditt byggeprosjekt? Ta kontakt, våre erfarne rådgivere hjelper deg gjerne.