Gjennom vår erfaring og ekspertise kan vi gi verdifulle innspill i rehabiliteringsprosessen for ditt bygg. 

Energieffektivitet og bærekraft 

Itech setter energieffektivitet og bærekraft som viktige mål i rehabiliteringsprosjekter. Ved å analysere eksisterende struktur og tekniske anlegg, identifiseres områder for forbedring, implementering av energieffektive løsninger og muligheter for reduserte driftskostnader. Bruk av energieffektiv belysning, isolering, ventilering, oppvarming og kjøling, kan bidra til betydelige energibesparelser og redusert miljøpåvirkning. 

Om BREEAM i rehabiliteringsprosjekter 

Rehabiliteringsprosjekter kan også gjennomføres som et BREEAM-prosjekt, enten med BREEAM-NOR eller ved bruk av BREEAM In-Use. BREEAM-NOR manualen kan brukes uten tilpasninger dersom bygget skal totalrehabiliteres eller med tilpasninger dersom det gjennomføres mindre rehabilitering- og innredningsprosjekter. BREEAM In-Use kan benyttes for alle eksisterende bygg og derfor også for både små og store rehabiliteringsprosjekter.  

Forskjellen på BREEAM In-Use og BREEAM-NOR

BREEAM In-Use skiller seg fra BREEAM-NOR ved at den gjelder for bygg i drift og sertifiseringen driftes direkte av BRE i England, men formålet og innholdet i flere av emnene tilsvarer kravene man finner i BREEAM-NOR. I et rehabiliteringsprosjekt kan man bruke BREEAM In-Use til å kartlegge hvilke bærekraftige kvaliteter bygget allerede har, samt velge en strategi for forbedring av bygget ved hjelp av kriteriene i manualen. Et prosjekt som viser seg å ha relativt lavt ytelsesnivå innen emnene for energi kan bruke denne informasjonen til å fokusere på energieffektive tiltak i sin rehabilitering, mens et annet prosjekt som har lavt ytelsesnivå innen helse og velvære vil kanskje fokusere på dette. I tillegg til energi, helse og velvære finnes det i BREEAM In-Use emner innen transport, vann, ressurser, robusthet, arealbruk og økologi og forurensning. 

Våre rådgivere kan bistå 

Itech har erfaring med og kan bistå prosjekter som en BREEAM In-Use rådgiver for å kartlegge eksisterende kvaliteter og legge en BREEAM strategi for prosjektet. I dette arbeidet vil man fokusere på hvilke kvaliteter som finnes i bygget nå og som vil bestå etter rehabilitering og hvilke tiltak som allerede er planlagt og hvordan disse samsvarer med krav i BREEAM. Man vil også vurdere om man kan gjøre ytterligere tilpasninger og tiltak for å få et mer bærekraftig bygg etter rehabilitering. BREEAM In-Use har få minstekrav, noe som gjør at prosjektet kan velge ganske fritt hvilke kriterier som passer for seg.  

Ved endt rehabilitering kan man sertifisere bygget og få et BREEAM In-Use sertifikat. En BREEAM In-Use rådgiver kan bistå prosjektet i dokumentasjonsutarbeidelsen og -innsamlingen. Itech har også BREEAM In-Use revisorer som er på lisens fra BRE til å vurdere bygg innen denne sertifiseringsmetoden. 

Modernisering av tekniske anlegg 

Itech jobber også med modernisering av tekniske anlegg i kontorbygg. Eksisterende systemer som elektrisk anlegg, VVS og automasjon vurderes, og det anbefales ut ifra vurderingen hva som kan oppgraderes eller optimaliseres. En slik oppgradering  eller optimalisering forbedrer både funksjonalitet, sikkerhet og driftseffektiviteten til bygget, samtidig som det oppfyller dagens tekniske standarder og krav. 

Økonomi 

Vi forstår viktigheten av økonomisk bærekraft i rehabiliteringsprosjekter. Ved å gjennomføre grundige kostnadsanalyser og vurdere alternative løsninger, kan vi hjelpe til med å optimalisere investeringene og sikre at rehabiliteringen gir økonomiske fordeler på lang sikt. Dette kan inkludere reduserte energikostnader, økt eiendomsverdi og bedre leietakerattraktivitet. 

Med teknisk prosjektledelse i fokus

Rehabilitering av kontorbygg er en kompleks prosess som krever ekspertise innen teknisk prosjektledelse. Itech har solid kompetanse og vi leverer effektive og bærekraftige løsninger. Vår erfaring fra prosjekter som eksempelvis Oslo Atrium viser at vi håndterer komplekse rehabiliteringsprosjekter som gir vellykket resultat. Ved å fokusere på energieffektivitet, modernisering av tekniske anlegg, HMS og økonomi, kan Itech hjelpe våre kunder med å oppnå konkrete rehabiliteringsmål for deres bygg.