itech sitter med unik tverrfaglig kompetanse innenfor alle tekniske fag. Vi vet hva som skal prioriteres i forhold til å redusere energikostnadene uten at dette skal gå på bekostning av selve bruken av bygget.

itech gjennomfører 6-stegs prosessen

6-stegs prosessen
  • Kartlegge med kunde om prosjektet og leietakere og krav 
  • Kartlegge bygget 
  • Besørge tilgang til eller utvidelser av nødvendige målepunkter (Datafangst) 
  • Rapport med påvirkning og kost/ nytte betraktning (Beslutte tiltak) 
  • Implementering av tiltak 
  • Evaluere tiltak

Med vår innsikt i de tekniske installasjonene vil vårt arbeid utgjøre en forskjell på energiforbruket innenfor aksepterte rammer for brukerne av disse installasjonene. 
 
Vi sparer deg gjerne for energikostnader med bærekraftige tiltak!